Lukningen af vandet

 

Vorupkærparken lukker og slukker
for sæson 2017
søndag den 29. oktober kl. 11.00

Alle er velkommen til at få en sodavand eller øl uden for fællesbygningen Smut-Ind, mens der bliver tømt vandtanke, åbnet for vandhaner og låst af for toiletterne.

Vi ses igen til sæson 2018, når vi åbner for vandet søndag den 25. marts kl. 11.00.

Venlig hilsen bestyrelsen

 

Orientering

Orientering
Bestyrelsen hermed gøre opmærksom på, at vi foretager havevandringen den 1. oktober 2017 fra kl. 10.00 og vi vil inspicere de klippede hække, samt se efter om der er blevet vedligeholdt for ukrudt mv. i have og i/om hække på veje og stier.

Mvh bestyrelsen

Bod

Prisen for udeblivelse til fællesarbejde er sat op til: 800 kr. Derfor er du forhindret skal det gives besked så der kan aftales én ny tid.  Ved udeblivelse uden at melde afbud er prisen derfor på 800 kr.  Dette er en konsekvens af manglende deltagelse til fællesarbejdet.  Bodens størelse blev godkendt på generalforsamlingen.

 

Mvh bestyrelsen

Træfældning

Orientering om træfældning.

Randers kommune har foranlediget, at der er fældet træer eller de bliver fældet mod vest i kolonihaveforeningen i disse dage.
Tjørn fjernes dog ikke og få enkelte træer får lov at blive stående.

Med hensyn til beplantningen mod syd, så er der ikke plads til Kommunens maskiner.
De haver, der har bagland til småtræer/buske og tjørn, må gerne selv beskære disse.