VIGTIGT VIGTIGT angående affalds containerne

Lige et sur men bestemt opslag. !!!!!!
”Affaldscontainerne må kun benyttes til køkken/husholdningsaffald.
Affald skal sorteres i hhv. papir og emballage (glas, plastik, dåser mv.) Benyt minicontainerne.
Det kan da ikke være så svært, at smide øl og sodavandsdåser i en beholder, der står lige ved siden af affaldscontainerne.

Alt andet affald (storskrald) skal man selv bortskaffe. Tal med din nabo eller genbo, hvis du ikke selv har trailer.

Ved udlejning af Smut ind må kun køkken/husholdningsaffald lægges i affaldscontainerne.
Al emballage flasker, dåser, papirduge, papkasser o.l. skal man selv bortskaffe.”

Vi har gentagne gange klaget til kommunen over manglende afhentning af affald, så dur det altså ikke containerne bliver totalt overfyldte. Så bliver de ikke tømt.
Det kan heller ikke være rimeligt, at bestyrelsen skal ”rydde op” efter andre.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Vorupkærparken

Hvem vil være med til at starte et festudvalg op?

Vi vil gerne have at der skal ske noget i vores koloni,
Vi har mange ideer, men har brug for tovholder

og nogen som vil give et nap med.
Det kunne være sociale arrangementer,
fx: foredrag osv. Strikkeaften, kortaften

eller hvad man nu kunne finde på
dage med forskellige gamle lege

hen over sommeren
orienteringsløb
familiedag
sommerfest

Hvem kunne tænke sig at være med?
kontakt bestyrelsen så vi kan få gang i vores lille koloni.