Havevandringer

Da der bliver efter spurgt tidspunkter for have vandringer kommer de her:
Der afholdes Have-vandring på følgende tidspunkt når hækken skal stå ny klippet d. 1 juli og når hækken skal stå ny klippet til 1.oktober.
Da disse datoer i år falder på en lørdag vil  Have vandringen vil forgå søndag d. 2 juli og søndag d. 2 oktober.
Den 3.september vil der være have rund gang i kolonien. hvor bestyrelsen skal have mulighed for at komme ind i haverne og bland andet at se baglandet( det bagerste af haverne )

VIGTIGT VIGTIGT angående affalds containerne

Lige et sur men bestemt opslag. !!!!!!
”Affaldscontainerne må kun benyttes til køkken/husholdningsaffald.
Affald skal sorteres i hhv. papir og emballage (glas, plastik, dåser mv.) Benyt minicontainerne.
Det kan da ikke være så svært, at smide øl og sodavandsdåser i en beholder, der står lige ved siden af affaldscontainerne.

Alt andet affald (storskrald) skal man selv bortskaffe. Tal med din nabo eller genbo, hvis du ikke selv har trailer.

Ved udlejning af Smut ind må kun køkken/husholdningsaffald lægges i affaldscontainerne.
Al emballage flasker, dåser, papirduge, papkasser o.l. skal man selv bortskaffe.”

Vi har gentagne gange klaget til kommunen over manglende afhentning af affald, så dur det altså ikke containerne bliver totalt overfyldte. Så bliver de ikke tømt.
Det kan heller ikke være rimeligt, at bestyrelsen skal ”rydde op” efter andre.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Vorupkærparken