Lukningen af vandet

 

Vorupkærparken lukker og slukker
for sæson 2017
søndag den 29. oktober kl. 11.00

Alle er velkommen til at få en sodavand eller øl uden for fællesbygningen Smut-Ind, mens der bliver tømt vandtanke, åbnet for vandhaner og låst af for toiletterne.

Vi ses igen til sæson 2018, når vi åbner for vandet søndag den 25. marts kl. 11.00.

Venlig hilsen bestyrelsen

 

Orientering

Orientering
Bestyrelsen hermed gøre opmærksom på, at vi foretager havevandringen den 1. oktober 2017 fra kl. 10.00 og vi vil inspicere de klippede hække, samt se efter om der er blevet vedligeholdt for ukrudt mv. i have og i/om hække på veje og stier.

Mvh bestyrelsen

Bod

Prisen for udeblivelse til fællesarbejde er sat op til: 800 kr. Derfor er du forhindret skal det gives besked så der kan aftales én ny tid.  Ved udeblivelse uden at melde afbud er prisen derfor på 800 kr.  Dette er en konsekvens af manglende deltagelse til fællesarbejdet.  Bodens størelse blev godkendt på generalforsamlingen.

 

Mvh bestyrelsen

Træfældning

Orientering om træfældning.

Randers kommune har foranlediget, at der er fældet træer eller de bliver fældet mod vest i kolonihaveforeningen i disse dage.
Tjørn fjernes dog ikke og få enkelte træer får lov at blive stående.

Med hensyn til beplantningen mod syd, så er der ikke plads til Kommunens maskiner.
De haver, der har bagland til småtræer/buske og tjørn, må gerne selv beskære disse.

Generalforsamling 2017

Kære medlemmer i Kolonihaveforeningen Vorupkærparken.
Bestyrelsen holder generalforsamling den 2. februar 2017 i Fritidscentret kl. 19.00, store sal, hvor vi er værter med øl, vand, smørrebrød, kaffe og te.
Dagsorden:
1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Registrering af deltagende haver
4. Nedsættelse af stemmeudvalg
5. Formandens/bestyrelsens beretning
6. Fremlæggelse af årsregnskab 2016
7. Indkomne forslag
a) Lokale ordensregler
b) Afgifter og bod
c) Budget 2017
d) Forslag fra Myntekæret 3/Michael Pehrson
Der stilles forslag at alle bestyrelsesmedlemmer og de suppleanter i bestyrelsesarbejdet får deres haveleje betalt af H/F Vorupkærparken.
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Bodil Høgstrup genopstiller
Peter Andersen genopstiller
9. Valg af 2 suppleanter
Brian Rytter genopstiller
Anne Dorte Tind, Myntekæret 29, er på valg
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
Susanne Laustsen genopstiller
11. Valg af delegerede til kredsrepræsentantsmøde 6. marts 2017

12. eventuelt

 

Bestyrelsen håber på at se mange medlemmer. Vel mødt.

Mvh Bestyrelsen

Lukning af vandet

Søndag d. 30 oktober 2016 kl.11.00. bliver der lukket for vandet i kolonien på hovedhanen.
Du bør derefter selv sørge for at du får lukket for vanhaner for at forhindre frostsprængning.

Tak for en god sæson og på gensyn til næste år.

Det var dejligt at se så mange til indvielse af Smut-ind og det var en hyggelig eftermiddag.

Opråb fra bestyrelsen

Så skete et igen.

Kværnen på udslagskummen stoppede.

Det lykkedes ikke i første omgang at få kværnen i gang.

 

Til sidst måtte motoren skrues helt af og det ikke mindre end 3 gange, idet der stadig sad ting fast i motoren. se linket neden for


dok1

Der blev bl.a. fundet sugerør, plastikdimser, sågar et viskestykke og selvfølgelig andre menneskers lort.

Jeg skal hilse at sige, at det ikke er for sarte sjæle, at klare sådan et stykke arbejde.

 

Hvorfor smider man sådanne ting i et tørkloset eller spand, man benytter i sit kolonihavehus? Hav dog lidt omtanke.

På vegne af bestyrelsen