Bod

Prisen for udeblivelse til fællesarbejde er sat op til: 800 kr. Derfor er du forhindret skal det gives besked så der kan aftales én ny tid.  Ved udeblivelse uden at melde afbud er prisen derfor på 800 kr.  Dette er en konsekvens af manglende deltagelse til fællesarbejdet.  Bodens størelse blev godkendt på generalforsamlingen.

 

Mvh bestyrelsen

Sommer start og åbning for vandet 2017

Velkommen til sommersæsonen

2017 søndag den 26. marts

 

Kl. 11.00    Der bliver åbnet for vandet.

Vi forventer, at der er person til stede i egen have for at kontrollere, at der ikke er sket en frostsprængning eller anden skade i løbet af vinteren.

 

Kl. 12.30     Bestyrelsen glæder sig til at se rigtig mange til den obligatoriske suppe, som serveres i Smut-Ind. Der serveres også enten en vand eller øl.

 

Venlig hilsen

bestyrelsen

Kontakt til bestyrelse på tlf.: 6114 3946 mandag kl. 18-19 eller torsdag kl. 18-19.

Personlig kontakt kan ske på fælles arbejdsdage mellem kl. 10 -11, Dildkæret 26

E-mail: vorupkaerpark@gmail.com

 

Træfældning

Orientering om træfældning.

Randers kommune har foranlediget, at der er fældet træer eller de bliver fældet mod vest i kolonihaveforeningen i disse dage.
Tjørn fjernes dog ikke og få enkelte træer får lov at blive stående.

Med hensyn til beplantningen mod syd, så er der ikke plads til Kommunens maskiner.
De haver, der har bagland til småtræer/buske og tjørn, må gerne selv beskære disse.

Generalforsamling 2017

Kære medlemmer i Kolonihaveforeningen Vorupkærparken.
Bestyrelsen holder generalforsamling den 2. februar 2017 i Fritidscentret kl. 19.00, store sal, hvor vi er værter med øl, vand, smørrebrød, kaffe og te.
Dagsorden:
1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Registrering af deltagende haver
4. Nedsættelse af stemmeudvalg
5. Formandens/bestyrelsens beretning
6. Fremlæggelse af årsregnskab 2016
7. Indkomne forslag
a) Lokale ordensregler
b) Afgifter og bod
c) Budget 2017
d) Forslag fra Myntekæret 3/Michael Pehrson
Der stilles forslag at alle bestyrelsesmedlemmer og de suppleanter i bestyrelsesarbejdet får deres haveleje betalt af H/F Vorupkærparken.
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Bodil Høgstrup genopstiller
Peter Andersen genopstiller
9. Valg af 2 suppleanter
Brian Rytter genopstiller
Anne Dorte Tind, Myntekæret 29, er på valg
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
Susanne Laustsen genopstiller
11. Valg af delegerede til kredsrepræsentantsmøde 6. marts 2017

12. eventuelt

 

Bestyrelsen håber på at se mange medlemmer. Vel mødt.

Mvh Bestyrelsen

Lukning af vandet

Søndag d. 30 oktober 2016 kl.11.00. bliver der lukket for vandet i kolonien på hovedhanen.
Du bør derefter selv sørge for at du får lukket for vanhaner for at forhindre frostsprængning.

Tak for en god sæson og på gensyn til næste år.

Det var dejligt at se så mange til indvielse af Smut-ind og det var en hyggelig eftermiddag.

Opråb fra bestyrelsen

Så skete et igen.

Kværnen på udslagskummen stoppede.

Det lykkedes ikke i første omgang at få kværnen i gang.

 

Til sidst måtte motoren skrues helt af og det ikke mindre end 3 gange, idet der stadig sad ting fast i motoren. se linket neden for


dok1

Der blev bl.a. fundet sugerør, plastikdimser, sågar et viskestykke og selvfølgelig andre menneskers lort.

Jeg skal hilse at sige, at det ikke er for sarte sjæle, at klare sådan et stykke arbejde.

 

Hvorfor smider man sådanne ting i et tørkloset eller spand, man benytter i sit kolonihavehus? Hav dog lidt omtanke.

På vegne af bestyrelsen

Havevandringer

Da der bliver efter spurgt tidspunkter for have vandringer kommer de her:
Der afholdes Have-vandring på følgende tidspunkt når hækken skal stå ny klippet d. 1 juli og når hækken skal stå ny klippet til 1.oktober.
Da disse datoer i år falder på en lørdag vil  Have vandringen vil forgå søndag d. 2 juli og søndag d. 2 oktober.
Den 3.september vil der være have rund gang i kolonien. hvor bestyrelsen skal have mulighed for at komme ind i haverne og bland andet at se baglandet( det bagerste af haverne )

VIGTIGT VIGTIGT angående affalds containerne

Lige et sur men bestemt opslag. !!!!!!
”Affaldscontainerne må kun benyttes til køkken/husholdningsaffald.
Affald skal sorteres i hhv. papir og emballage (glas, plastik, dåser mv.) Benyt minicontainerne.
Det kan da ikke være så svært, at smide øl og sodavandsdåser i en beholder, der står lige ved siden af affaldscontainerne.

Alt andet affald (storskrald) skal man selv bortskaffe. Tal med din nabo eller genbo, hvis du ikke selv har trailer.

Ved udlejning af Smut ind må kun køkken/husholdningsaffald lægges i affaldscontainerne.
Al emballage flasker, dåser, papirduge, papkasser o.l. skal man selv bortskaffe.”

Vi har gentagne gange klaget til kommunen over manglende afhentning af affald, så dur det altså ikke containerne bliver totalt overfyldte. Så bliver de ikke tømt.
Det kan heller ikke være rimeligt, at bestyrelsen skal ”rydde op” efter andre.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Vorupkærparken